MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Directie Gezond en Veilig Werken
kosten
basistarief
Onbekend
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Arbeidsgeneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
punten
locatie
Hilton Royal Parc Soestduinen
Van Weerden Poelmanweg 4
3768 MN Soest
☎ +3135 6038 383
overig
23
Nov
2017
Symposium arbocuratieve samenwerking
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Arbeidsgeneeskunde'
Van aanbieder:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Directie Gezond en Veilig Werken
In de omgeving:
Soest

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (directie Gezond en Veilig Werken)en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie Curatieve Zorg)organiseren een symposium over arbo-curatieve samenwerking. Arbo-curatieve samenwerking is van belang om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bij beroepsziekten is samenwerking noodzakelijk, maar ook als een werknemer ziek geworden is door een andere oorzaak is hij gebaat bij een goede arbo-curatieve samenwerking. Tijdens het symposium leren de deelnemers van elkaar en met elkaar. Er zijn trekkers van de verschillende thema's die reeds actief zijn met het toepassen arbo-curatieve samenwerking. De deelnemers leren hoe arbo-curatieve samenwerking mogelijk is door een uitwisseling van elkaars werkzaamheden en ervaringen met behandelingen. De deelnemers raken geïnspireerd om deze successen toe te passen binnen hun eigen thema/aandoening of bestaande initiatief.

Toelichting op thema’s die tijdens het symposium centraal zullen staan:

Kanker en Werk

- Kanker is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen geworden. Het komt vaak voor dat een werknemer terug wil keren naar het werk tijdens de ziekte. Zo heeft de NVAB een richtlijn ontwikkeld voor een betere begeleiding boor de werkende met kanker. Hierbij staat de gezondheid en kwaliteit van leven van de werkende centraal. De richtlijn ‘Kanker en Werk ‘ is ontwikkeld met als doel behoud van en terugkeer naar werk van mensen met kanker. De richtlijn wasdringend omdat onvoldoende kennis bij medici, werkgevers en werknemers regelmatig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid.

- De ziekte kanker kent een bijzonder grote variatie in ziektebeelden, behandelingen en prognose. Behandeling kan van persoon tot persoon heel verschillend uitpakken qua resultaat, bijwerkingen en late effecten. Mensen die met kanker worden geconfronteerd, reageren bovendien zeer verschillend op hun ziekte en alle gevolgen. Al deze factoren maken een goede arbo-curatieve samenwerking noodzakelijk

Longziekten

- Werknemers die op het werk worden blootgesteld aan stoffen kunnen ziek worden. Ieder jaar overlijden in Nederland ongeveer 2000 mensen aan beroepslongziekten. Samenwerking tussen huisartsen, longartsen en bedrijfsartsen kan bijdragen aan het zoeken naar de oorzaak, die al dan niet deels in het werk kan liggen, en bij het vinden van een geschikte oplossing. Het is belangrijk om bij een oorzaak in het werk ook de bedrijfsarts goed te betrekken, zodat aanpassingen op de werkvloer kunnen volgen. Dat voorkomt nieuwe longziekten door werk.

Infectieziekten

- Infectieziekten komen vaak onverwacht maar kunnen snel grote gevolgen hebben en kunnen in tal van beroepen een risico zijn. Er is een specifieke groep met een verhoogde kans op blootstelling aan bepaalde infectieziekten, bijvoorbeeld werknemers in de agrarische sector. Maar ook vrouwen zijn bijvoorbeeld gedurende de zwangerschap gevoeliger voor infectieziekten en daarbij kan een relatief milde infectieziekte ernstige gevolgen hebben voor het ongeboren kind.

(Arbeidsgerelateerde) aanpassingsstoornissen

- Tegenwoordig komt bijvoorbeeld een burn-out vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben. Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven.

- Een voorbeeld is een werknemer die een arbeidsconflict heeft met de werkgever en hierdoor spanningsklachten oploopt. Deze zal vrijwel altijd de huisarts raadplegen, vervolgens zal de huisarts veelal verwijzen naar de bedrijfsarts omdat een oplossing van het arbeidsconflict op de werkvloer ligt. De bedrijfsarts zal vervolgens de werknemer en werkgever stimuleren om het conflict, als bron van gezondheidsschade, weg te nemen. In geval van een ziekmelding waarbij ook een arbeidsconflict speelt, beoordeelt de bedrijfsarts eerst of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet. De inhoudelijke advisering is echter in beide gevallen gelijk en gebaseerd op gezondheidskundige overwegingen. Adequate afstemming tussen bedrijfsarts en huisarts is essentieel voor het herstel van de werkende. Bedrijfsarts en huisarts kunnen meer uitwisselen over hoe ze te werk gaan in hun behandelpraktijk en waar ze elkaar kunnen aanvullen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Nieuwe denken over gezondheid

- Daarnaast is er op een nieuwe definitie van gezondheid in ontwikkeling. ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ is het nieuwe concept van gezondheid dat Machteld Huber en anderen publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal. Dit concept definieert gezondheid breder dan ooit en maakt daarbij de factor werk van groot belang voor gezondheid. En maakt het ook noodzakelijk om na te denken over de toekomst van de arbo-curatieve samenwerking.

Leerdoelen

- Na deze dag zullen de beroepsleden meer inzicht hebben verworven over hoe de kwaliteit van de gezondheidszorg kan worden verbeterd. Door onderkenning van het belang van arbo-curatieve samenwerking voor de behandeling en bewustwording van het eigen aandeel daarin kan het beroepslid een passender reactie geven op klachten en hulpvragen van werknemers/patiënten. De zorgverlener kan de opgedane kennis vervolgens doorgeven aan collega-zorgverleners en zo de deskundigheid bevorderen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!