MENU
Advertentie
Advertentie

Info

Welkom op anvapo.nl.

Het zal geen verrassing zijn dat op deze website 'alle nascholingen voor apothekers openbaar' te vinden zijn. De website geeft een overzicht van alle bijeenkomsten op locatie, alle online nascholingen en het in-company aanbod. Op anvapo.nl vindt u vooral geaccrediteerde nascholingen maar ook niet-geaccrediteerde nascholingen worden opgenomen als deze interessant voor openbare apothekers zijn.

Met de zoekfunctie kunnen apothekers onder meer op onderwerp, datum, afstand en kosten zoeken. Ook kunnen specifieke weekdagen worden opgegeven of kan het type aanbieder worden ingevoerd. Als een apotheker bijvoorbeeld liever geen nascholingen volgt bij de farmaceutische industrie of alleen op dinsdagen en donderdagen beschikbaar is, voorziet de slimme zoekmachine van anvapo.nl daarin.

Deze website is een initiatief van Stratagem Independent Concepts en is tot stand gekomen in overleg met artsen en in samenwerking met een aantal organisaties. Gebruik van anvapo.nl is gratis.

Hebt u vragen of suggesties? We horen het graag!

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!